Snář a výklad snů

Podle odborné definice je sen zážitek iluzorních obrazů, hlasů a dalších vjemů, které vytváří mozek během našeho spánku v rámci procesu snění. Zjednodušeně by se dalo říct, že sny jsou příběhy, které nám mozek vypráví. Někdy si svoje sny pamatujeme, ale jindy nám připadá, že se nám v noci nezdálo vůbec nic. Říká se však, že sny se nám zdají úplně každou noc, jen si je někdy prostě nepamatujeme. To, jaké sny se nám zdají nemůžeme ovlivnit, každopádně často souvisí s tím, na co jsme přes spaním mysleli, nebo co zrovna prožíváme. Ve snech se dějí často různé nereálné a nadpřirozené věci, které by se ve skutečném životě nikdy nemohly stát. Strašidelné a děsivé sny, které jsou pro nás nepříjemné, označujeme jako noční můry.

Často se také stává, že sny nám předpovídají naši budoucnost a sny utvářejí náš osud. Běžně dochází k tomu, že se nám zdá nějaký sen, a ještě ten den, nebo o pár dní později se obsah takového snu naplní i ve skutečnosti. Sny nás tak často mohou před něčím varovat nebo nás upozornit na nějaké nebezpečí. Podle některých studií se člověku za jednu noc zdá v průměru až kolem devíti různých snů. Pokud si některé sny pamatujeme, bývá to mnohdy jen hned po probuzení, takže pokud se nám např. zdálo něco krásného a nechceme na takový sen zapomenout, stojí za to si ho hned po probuzení zapsat. Sny se zdají nejen lidem, ale také zvířatům – ne ale všem, ale pouze některým druhům.

V minulosti se objevovaly názory, že sny u lidí trvají pouze několik vteřin. Podle nejnovějších poznatků však trvají déle a probíhají v reálném čase. Stejně tak už neplatí dřívější domněnky, že sny jsou pouze černobílé. Co se týká fází spánku, ve kterých se nám sny zdají, tak rozlišujeme dvě fáze – REM fáze a NREM fáze. Sny, které se nám v těchto dvou fázích spánku zdají bývají rozdílné – v REM fázi spánku se nám obvykle zdají spíše hodně živé a barevné sny, které mnohdy nedávají smysl a bývají často bláznivé a nelogické. První sny se nám začínají zdát do 70 minut po tom, co usneme a trvají kolem deseti až třiceti minut. Tyto sny se dostavují až čtyřikrát během jedné noci. Naopak sny, které se nám zdají v NREM fázi spánku bývají jednodušší a obyčejnější a nejsou tak divoké a bláznivé jako ty v REM fázi.

Typologie výkladu snů

Typologii výkladu jednotlivých snů, které se lidem zdají, rozdělujeme do tří základních typů výkladu – analytický výklad snů, symbolický výklad snů a šifrovací výklad snů.

Analytický výklad snů je metoda, kterou definoval slavný psycholog Sigmund Freud. Blíže tuto metodu výkladu snů poslal ve své knize Výklad snů, ve které podrobněji rozebral čtyřicet vlastních snů. Freudova analytická metoda výkladu snů je považována za jedinou skutečně vědeckou metodu výkladu snů a je založena na rozebrání snu na dílčí děje a objekty, které zkoumá na základě nápadů snícího člověka. Kromě Sigmunda Freuda se teorií výkladu snů zabývali i další významní psychoterapeuti – např. Carl Gustav Jung, který rozvinul teorii o objektovém a subjektovém významu snu. Dalším psychoanalytikem, který se zabýval teorií výkladu snů byl Thomas Ogden.

Symbolický výklad snů je postup, při kterém zkoumáme obsah snu jako celku. Při tomto postupu se na děje, které se ve snu odehrávají pohlíží v kontextu skutečné reálné situace. Symbolický výklad snů patří mezi teorie, které předpokládají, že sny mohou předpovídat budoucnost a varovat člověka před tím, co ho čeká.

Šifrovací výklad snů je posledním typem výkladu snů. Je postavený na tom, že ze snu vybírá důležité děje a předměty, které pomocí speciální klíčovací metody přeloží do srozumitelného jazyka. Hlavním pomocníkem k šifrovacímu výkladu snů jsou snáře, ve kterých jsou k jednotlivým symbolům, které sny obsahují, uvedené jejich významy. V jednom snu však bývá více takových symbolů, takže člověk, který se zabývá touto metodou výkladu snů musí všechny tyto symboly dát dohromady do jednoho celku a tak se výklady jednoho snu od různých lidí mohou lišit. Podobně jako u teorie symbolického výkladu snů, tak i šifrovací metoda je často považována za nevědeckou a nepříliš objektivní.

Děsivé sny – noční můry

Noční můry – strašidelné a hororové sny, ve kterých se nám děje něco nepříjemného, zná asi každý z nás. Tyto sny se obvykle dostavují během tzv. REM fáze spánku. Na rozdíl od jiných snů patří noční můry mezi sny, které si většinou dobře pamatujeme. Kromě termínu noční můra existuje ještě pojem noční děs. Jedná se o velmi krátký sen, který je velmi nepříjemný a děsivý a dochází k němu v NREM fázi spánku. Obvykle se po tomto typu snu lidé hned neprobudí, ale dále pokračují ve spánku a ráno už si tento sen nepamatují. Noční děs často doprovázejí příznaky jako je bušení srdce, pocení a zrychlené dýchání. Obvykle k tomuto jevu dochází v první třetině spánku.